Informace k provozu ZŠ a MŠ Zákupy od 30.11.2020

$article->head

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme informace k provozu naší školy od 30.11.2020.

Informace k provozu ZŠ a MŠ Zákupy od 30.11.2020

Základní škola

 • Od 30. listopadu 2020 se vrátí do školy všichni žáci prvního stupně (1. - 5. třídy) plus žáci 9. tříd. Žáci 6. - 8. tříd zahajují od 30.11.2020 tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu).
 • Tabulka organizace rotační výuky:
Týden Prezenčně ve škole Distančně doma
30.11. - 4.12. 7.A, 8.A, 8.B 6.A, 6.B, 7.B
7.12. - 11.12. 6.A, 6.B, 7.B 7.A, 8.A, 8.B
14.12.- 18.12. 7.A, 8.A, 8.B 6.A, 6.B, 7.B
21.12. – 22.12. 6.A, 6.B, 7.B 7.A, 8.A, 8.B
 • Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • Všechny třídy prvního stupně a 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.
 • Vyučuje se dle rozvrhu platného od 1.9.2020 s drobnými úpravami výuky pracovních činností a volitelných předmětů.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají).
 • Příchod a odchod žáků budeme organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Vstup zdravých žáků do budovy školy bude umožněn již v 6:30 hod. pro účastníky ŠD, pro ostatní v 7:15 hod. vchodem do šaten. Tímto vchodem vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.

 • Dojde i k časové úpravě rozvrhu na I. i II. stupni tak, aby se při odchodu ze školy žáci z různých tříd nepotkávali.

Časová úprava rozvrhu na I.stupni ZŠ

 •  1. a 2. třídy beze změny
 • 3.AB + 4.A prodloužena velká přestávka o 5 minut, pátá (poslední) hodina v rozvrhu končí ve 12:35 hod. 
  • 4.B + 5.AB prodloužena velká přestávka o 5 minut a následující malá přestávka o 5 minut, pátá (poslední) hodina v rozvrhu končí ve 12:40 hod., v úterý mají 5.AB šest hodin a rozvrh je standardní, tj. poslední hodina končí ve 13:25 hod.

Časová úprava rozvrhu na II.stupni ZŠ

 • 9.AB, beze změny
 • 6. – 8.třídy, zkrácena velká přestávka o 5 minut, pátá hodina v rozvrhu končí ve 12:25 hod., šestá hodina končí ve 13:20 hod.
 • Časový rozvrh odpoledního vyučování se nemění. 

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Žádáme rodiče, aby vybavili své děti dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na ukládání roušky při jídle.
 • Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy (s rouškami).
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor  v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Budou dodržovány všechna hygienická doporučení MZD a MŠMT.
 • Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

Školní družina

 • V provozu bude 5 oddělení ŠD od 6:30 do 16:30 hodin.
  • 1. oddělení, 1.A+1.B: slečna vychovatelka Petra Bursová (tel. 487 883 859)
  • 2. oddělení, 2.A+2.B: paní vychovatelka Attilia Častulíková (tel. 487 883 858)
  • 3. oddělení, 3.A+3.B: paní vychovatelky Kamila Petrová (ráno) a Klára Tomková (tel. 487 883 847)
  • 4. oddělení, 4.A+4.B: paní vychovatelka Michaela Moníková Zemanová (mob. 727 897 414), učebna žákovského parlamentu na 2. patře školy
  • 5. oddělení, 5.A+5.B: paní vychovatelky Andrea Lamatová (ráno) a Kateřina Horáčková (tel. 487 883 858 = 2. oddělení), cvičná kuchyň v přízemí školy

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci, kteří přijdou 30.11.2020 do školy mají obědy od pondělí 30. listopadu přihlášené.
 • Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Mateřská škola

 • Provoz obou mateřských škol je zachován jako doposud.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
 • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).
Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 24.11.2020
Ročník: 2020-2021