Informace k provozu školy od 4.1. 2021 do 10.1.2021.

$article->head

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření a přechodu na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také úprava výuky v naší škole.

Informace k provozu školy od 4.1. 2021 do 10.1.2021

Základní škola

 • Od 4. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole, vyučuje se dle rozvrhu platného od 1.9.2020.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Zadávání úkolů při distanční výuce bude probíhat POUZE přes informační systém „Bakalář“ a platformu Misrosoft Teams.
 • On-line výuku budeme uskutečňovat prostřednictvím Misrosoft Teams dle rozvrhu, který bude žákům a zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím Bakalářů. Rozvrh bude zveřejněn i na webových stránkách školy.
 • Pro žáky, kteří nemají doma připojení k internetu, škola zajistí vytištění a distribuci domácích úkolů. 
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka 1. - 2. tříd probíhá v homogenních skupinách - kolektivy tříd se nijak neslučují ani neprolínají.
 • Vstup zdravých žáků do budovy školy bude umožněn již v 6:30 hodin pro účastníky ŠD, pro ostatní v 7:15 hodin vchodem do šaten. Tímto vchodem vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.
 • Žáci se v prostoru šaten budou pohybovat pokud možno jednotlivě, je zakázáno se v šatnách zdržovat.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák  20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Vyučující zajistí časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor.
 • Žáci a zaměstnanci základní školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Školní družina

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. V provozu budou 4 oddělení ŠD od 6:30 do 16:30 hodin.

1. oddělení - 1.A: paní vychovatelka Petra Bursová (tel. 487 883 859)
2. oddělení - 2.A: paní vychovatelka Andrea Lamatová (tel. 487 883 858)
3. oddělení - 1.B: paní vychovatelka Klára Tomková (tel. 487 883 847)
4. oddělení - 2.B: paní vychovatelka Kamila Petrová (mob. 727 897 414)

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od pondělí 4. ledna 2021 přihlášené.
Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen.

Kroužky - všechny zájmové kroužky a kluby školy jsou do odvolání zrušeny.

Provoz a používání sportovišť – je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy (pronájem tělocvičen a posilovny).

Mateřská škola

 • Obě mateřské školy jsou od 4.1.2020 v provozu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 28.12.2020
Ročník: 2020-2021