Informace k provozu školy od 15.2. do 28.2.2021

$article->head

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15.února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Základní škola

 • Prezenční výuka probíhá v 1. a 2. třídách.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Žáci a zaměstnanci základní školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • V provozu budou 4 oddělení ŠD od 6:30 do 16:30 hodin.
 • 1. oddělení - 1.A: paní vychovatelka Petra Bursová (tel. 487 883 859)
 • 2. oddělení - 2.A: paní vychovatelka Attilia Častulíková (tel. 487 883 858)
 • 3. oddělení - 1.B: paní vychovatelka Klára Tomková (tel. 487 883 847)
 • 4. oddělení - 2.B: paní vychovatelka Michaela Moníková - Zemanová (mob. 727 897 414)

Školní jídelna

 • Školní jídelna je v provozu. Všichni žáci 1. a 2. tříd mají obědy od pondělí 15. února 2021 přihlášené. Všem žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen.

Kroužky - všechny zájmové kroužky jsou do odvolání zrušeny.

Provoz a používání sportovišť – je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy (pronájem tělocvičen a posilovny).

 Mateřská škola

 • Obě mateřské školy jsou v provozu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školce.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
Autor: Mgr. Čestmír Kopřiva
Publikováno: 15.02.2021
Ročník: 2020-2021