Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol

Naše škola je již devátým rokem zapojena do tohoto evropského projektu. Všichni žáci z prvního i druhého stupně dostávají zcela zdarma jedenkrát týdně ovoce či zeleninu.Jedenkrát týdně dostávají mléko a mléčné výrobky žáci z I. stupně. Snažíme se u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, mléko a mléčné výrobky. Dodávku ovoce, zeleniny zajišťuje firma Čižinský a mléko a mléčné výrobky zajišťuje firma BOVYS.

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN se sídlem v Praze.  Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobě špatná, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Pomoc je poskytována prostřednictvím naší školy celkem 38 žákům a celková výše dotace pro tento školní rok je 277 032- Kč. Naše škola je zapojena do projektu Obědy pro děti sedmým rokem.