Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol

Naše škola je již osmým rokem zapojena do tohoto evropského projektu. Všichni žáci z prvního i druhého stupně dostávají zcela zdarma jedenkrát týdně ovoce či zeleninu a jedenkrát týdně mléko a mléčné výrobky. Snažíme se u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, mléko a mléčné výrobky. Dodávku ovoce, zeleniny a mléka zajišťuje firma BOVYS.

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN se sídlem v Praze.  Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobě špatná, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Pomoc je poskytována prostřednictvím naší školy celkem 31 žákům a celková výše dotace pro tento školní rok je 80 454,- Kč. Naše škola je zapojena do projektu Obědy pro děti šestým rokem.

Výzva MŠMT – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola uspěla s žádostí a získala dotaci na projekt s názvem "Cesty ke zlepšování výuky v ZŠ a MŠ Zákupy“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva MŠMT č. 02_18_063 - Šablony II ) a získala  finanční dotaci 1 838 024,-Kč.   

Projektové aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, ICT, inkluze); na pomoc škole při zájmovém vzdělávání (kluby zábavné logiky, čtenářský a cizích jazyků); na personální posílení o školního asistenta v mateřské i základní škole. Realizace projektu je naplánována od 1.9.2019 do 31.8.2021.